bijzonder groot belang. Om deze reden bieden wij voor deze doelgroep en alle andere belangstellenden de tandheelkundige verzorging binnen een zo kort mogelijke tijd – de complete herstelbehandeling binnen 3 dagen. Ja, dit leest u goed. Wij voorzien u van een volledige behandeling inclusief gebitsprotheses in slechts 72 uur.

Van eenvoudige tandvullingen, kronen en bruggen tot implantaat-ondersteunde protheses en tandimplantaten putten we uit het gehele spectrum van tandheelkunde en tandtechniek. Hierbij hebben we kwaliteit vanzelfsprekend hoog in het vaandel staan: alles in het kader van de complete behandeling is in ons eigen laboratorium uit hoogwaardig keramiek vervaardigd.

Verloop van een complete herstelbehandeling binnen 3 dagen

In een gesprek geven we, voordat we met de behandeling beginnen, voorlichting over de afzonderlijke stappen van de behandeling en bespreken we uw persoonlijke wensen en de haalbaarheid ervan.

Voorbehandeling

Eerst moet het gebit worden voorbereid op de aankomende behandeling. Onder bepaalde omstandigheden zijn professionele tandreiniging, parodontitisbehandeling en/of wortelkanaalbehandeling nodig om een gezonde gebitsconditie te herstellen. Daarna wordt elke individuele te restaureren tand van bestaande vullingen ontdaan en vooraf van opbouwvullingen voorzien.

Indien de staat waarin een tand zich bevindt geen optimale basis voor de nieuwe gebitsprothese biedt, wordt deze verwijderd. Dit garandeert meer veiligheid voor de patiënt en voorkomt het maken van onproductieve compromissen. In plaats van de natuurlijke tand kunnen nu tandimplantaten worden verankerd waarvan de helingsperiode (ongeveer drie maanden) uiteraard vooraf wordt opgenomen in het behandelplan voor de complete herstelbehandeling.

Als stelregel kan de voorbehandeling alleen op één kaak tegelijk worden uitgevoerd, zodat de belasting voor lichaam en patiënt zo gering mogelijk blijft.

Levering van gebitsprotheses binnen 3 dagen

Om tijd te besparen en geen vakantiedagen op hoeven te nemen, willen veel patiënten de complete tandsanering in een weekend (vrijdag – zondag) laten uitvoeren. Deze wens komen we graag tegemoet. We kunnen al het prothetische werk zelf vervaardigen dankzij het in onze eigen praktijk aanwezige tandtechnische laboratorium.

Eerste dag

Voorbereiding en afdruk van de eerste kaak voor de toekomstige prothese.

Tweede dag

Voorbereiding en afdruk van de andere kaak voor de toekomstige prothese.

Derde dag

Passen en plaatsen van de definitieve gebitsprothese in ons laboratorium

 

 

Ons doel is om u te voorzien van een individueel afgestemde en exact volgens uw tijdspecificaties bepaalde behandeling. Het geeft ons voldoening om onze patiënten deze uiterst zorgvuldige, persoonlijke en moderne behandeling te kunnen bieden. Een complete herstelbehandeling binnen 3 dagen is overigens ook uitermate geschikt voor angstpatiënten. Er zijn immers een paar afspraken nodig en de voortgang van de behandeling blijft transparant en duidelijk te overzien.

 

U overweegt om een complete herstelbehandeling binnen 3 dagen uit te laten voeren? Bespreek tijdig uw wensen met ons, zodat we uw behandelplan kunnen bepalen en u optimale zorg kunnen bieden.