Het behandelingsconcept van de ouderentandheelkunde is gebaseerd op twee taken. Aan de ene kant de preventie en behandeling van tandheelkundige aandoeningen, en aan de andere kant de vervaardiging van vaste of uitneembare gebitsprotheses. Zoals de naam al suggereert, richt ons behandelassortiment zich speciaal op de behoeften van senioren en omvat dit het hele spectrum van onze behandelingsmogelijkheden. In deze context worden acute en chronische aandoeningen van het gehele lichaam bij de therapie betrokken.

Preventie is een belangrijk onderdeel binnen de ouderentandheelkunde. Deze richt zich op regelmatige controleafspraken en preventief-therapeutische maatregelen zoals professionele mondhygiëne voor het behouden van de tandgezondheid en het zo vroeg mogelijk opsporen en behandelen van aandoeningen.

Ook is de prothetische zorg onderdeel van de behandeling voor senioren. Het is onze taak om voor passende gebitsprotheses te zorgen en daarbij in het behandelingsproces alle mogelijke rekening te houden met eventuele lichamelijke klachten, waaronder ook niet-tandgerelateerde aandoeningen. Met deze benadering kan het lichaam in zijn geheel in kaart worden gebracht en kan er rekening worden gehouden met mogelijke risico’s zoals diabetes, hart- en vaatziekten of een hoge bloeddruk.

Wij adviseren u graag in een persoonlijk gesprek. Maak hiervoor een afspraak; dit kan telefonisch of online.